Отливка на “Корпус” и “Капак за пулскодер” по поръчка на “СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

СТАБИЛИ-ТЕТ ООД

За изработка на механични детайли, възли, приспособления, фрезова обработка, CNC обработка - свържете се с нас.

Произволни снимки от Галерията

klb (13) danfoss (25) mechatronica (10)