Механичен детайл с малки размери за Булметал АД

Механичен детайл изработен за Булметал АД