Old Content

Плочи за машини, изработени по поръчка на “КЛБ Инженеринг” ООД

Плочите на снимката бяха завършени в срок и вече се използват в машините на нашите партньори от “КЛБ Инженеринг” ООД