Old Content

Отливка на “Корпус” и “Капак за пулскодер” по поръчка на “СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Поръчката за “СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД беше изпълнена в срок и с висока прецизност.