Old Content

Изпълнена поръчка за Термохран инженеринг АД

Поръчката за дългогодишните партньори от  “Термохран инженеринг” АД беше изпълнена в срок и е вече предадена.