Old Content

Произведени от нас детайли с приложение в печатарската индустрия

Гордеем се, че механиката на печатарската машината, която може да видите във видеото по-долу, е изработена изцяло от Стабили-тет по поръчка на Алфаграф ЕООД