Old Content

Стенд за проверка херматичността на вентили

В началото на 2023г. по поръчка на ДАНФОС ЕООД изработихме стенд за проверка херматичността на вентили. Гордеем с факта, че проектиранетo и изработката са изцяло по идея на Стабили-тет ООД. Преди да бъде доставен, стендът беше сглобен и изпитан в нашия цех.