Old Content

Машина за сглобяване на вентили

Наред със стенда за изпитване на вентили за ДАНФОС ЕООД проектирахме и изработихме машина за сглобяване на вентили с приспособления към нея.