Old Content

“СТАБИЛИ-ТЕТ” ООД е създадена с основен предмет на дейност – ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ И ПРЕЦИЗНИ ДЕТАЙЛИ И ИНСТРУМЕНТИ. Фирмата се намира в индустриалната част на град Стара Загора. “СТАБИЛИ-ТЕТ” ООД разполага със собствена производствена база – цех за изработка на детайли, технолози и програмисти на машини с ЦПУ, настройчици и фрезисти.

Базата е оборудвана с всички необходими машини за производство на детайли и резервни части. Работещите във фирмата, имат богат опит в производството на резервни части за хранително – вкусовата промишленост, машиностроенето, ремонт на детайли използвани в автомобилите, производство на инструментално оборудване (шприц форми, пресформи, вакуумни форми и други инструменти за леене и шприцване), нестандартно оборудване и детайли с висока точност и сложна конфигурация (3D обработка)

Имаме опит и предлагаме избработване на 3D CAD модели по предоставена 2D скица, чертеж или рисунка с размери.

От 1999 г. до 2005 г. сме произвеждали детайли на роботи за насищане на платки за Френската фирма RECIF, а в периода 2005-2008 година за LATECUERE – основен доставчик на самолетостроителните компании: “Airbus”, “Boeing” и “Embraer”.

Гордеем се, че част от детайлите за първия самолет “AIRBUS- A380” са произведени от нашите специалисти и работници.

Изработка на механични детайли

Изработка на сложни 3D модели

Дизайн на механични елементи

CNC Механична обработка