Old Content
Машина за сглобяване на вентили

Машина за сглобяване на вентили

Наред със стенда за изпитване на вентили за ДАНФОС ЕООД проектирахме и изработихме машина за сглобяване на вентили с приспособления към...
Стенд за проверка херматичността на вентили

Стенд за проверка херматичността на вентили

В началото на 2023г. по поръчка на ДАНФОС ЕООД изработихме стенд за проверка херматичността на вентили. Гордеем с факта, че проектиранетo и изработката са изцяло по идея на Стабили-тет ООД. Преди да бъде доставен, стендът беше сглобен и изпитан в нашия...
Детайли за манипулатор

Детайли за манипулатор

Поръчка от КЛБ ИНЖЕНЕРИНГ ООД  за изработка на машинни детайли, които ще бъдат интегрирани в манипулатор за нуждата на...